Om mig

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk grund, utbildad vid Uppsala universitet. Bakom mig har jag mer än åtta års arbete som neuropsykolog med rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, såsom stroke, traumatisk hjärnskada,

hjärnskakning, infektioner och

hjärntumörer.


Arbetet med rehabilitering har gett mig erfarenheter och kunskap som jag tar med mig i det terapeutiska arbetet, till exempel gällande:

- hjärntrötthet

- kognitiv påverkan

- utmattning

- stress

- känslomässiga reaktioner vid förändringar i livet

- anpassning till förändringar i livet

- depression

- ångest

- anhörigas situation vid sjukdom, skada eller förändringar i livet

- psykosomatiska symtom


Jag blev certifierad ISTDP-terapeuti maj 2021 och fortsätter utveckla mitt arbete genom handeldning och kurser inom ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).


Jag har gått kurser i hästunderstödd terapi och en utbildning i EASEL, Experiential Social Emotional Learning & Therapy.