ISTDP

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Jag arbetar främst med den känslofokuserade terapiformen ISTDP. Utgångspunkten är att psykologiska problem beror på att vi människor under livet har lärt oss att använda olika beteenden för att hantera våra känslor. Dessa beteenden kan begränsa oss i livet och hindra oss från att känna hur vi egentligen reagerar känslomässigt i olika situationer. Genom att utforska dessa beteenden och vilka känslor de blockerar, kan vi flytta eller lösa upp begränsningarna.


I den här processen kan olika reaktioner uppstå, ofta i form av ångest, som vi klargör och reglerar tillsammans under samtalen. När begränsande beteenden och ångest minskar får vi ökad tillgång till vårt eget inre känsloliv, ökad självkännedom och ökad självkänsla.


Begränsande beteenden och ångest kan också ge fysiska symtom såsom huvudvärk eller annan smärta, magbesvär, trötthet eller yrsel. De här symtomen kan lindras eller försvinna när blockerade känslor frigörs. 


Läs mer om ISTDP på hemsidan för Svenska föreningen för ISTDP